Hur går ett fönsterbyte till?


Vi bokar in ett Hembesök där vi kommer ut till er för att ge er råd, tips och mäter era fönster.

Efter detta skickar vi vår Offert till Er, vid accepterad offert lägger vi Beställning på era fönster. När vi fått leveransbesked på Er beställning bokar vi in en tid som passar att utföra Montering av Era nya fönster.


Varför byta fönster?


Du sänker din energiförbrukning.

Moderna fönster släpper ut väldigt lite av värmen som du har inomhus och minskar behovet av uppvärmning. Det har skapat möjligheten att bygga bra bostäder med hela väggar i glas. Energieffektiva fönster bidrar därför också till en minskning av koldioxidutsläppen, vilket är bra för klimatet.


Du får det svalare på sommaren och varmare på vintern.

Alla moderna fönster innehåller ett energiglas – det gör att värmen studsar tillbaka åt det håll som den kommer ifrån. På sommaren studsar därför en del av värmen från solen tillbaka ut och på vintern hålls nästan all värme kvar inomhus. Eventuellt kallras, som är kall luft under fönster, minimeras också med nya täta och energieffektiva fönster – vilket gör att du får ett jämnt klimat i huset.


Det blir tystare i huset.

För många är trafikbuller eller annat störande ljud en del av vardagen. Och det alldeles i onödan. Moderna fönster släpper nämligen in betydligt mindre ljud än äldre och vid ett fönsterbyte blir det vanligen betydligt tätare kring fönstret, vilket gör att mindre ljud smiter in i huset. För dig som bor du i ett område med mycket buller från till exempel trafik så finns extra ljudreducerande fönster.


Du minimerar underhållet.

Alla som inte gillar att putsa, skrapa och måla har mycket glädje att vinna på att byta fönster. Om du byter till högkvalitativa fönster med aluminiumbeklädd utsida kommer de att kräva minimalt med underhåll – troligen för resten av ditt liv.


Det blir säkrare och tryggare.

Inbrottstjuvar tar sig oftast in genom fönster eller fönsterdörrar. Men moderna fönster har en rad funktioner som gör det svårare för tjuven att forcera dem och därigenom gör de ditt hus till ett mindre attraktivt objekt för inbrottsförsök. Alla fönster under 60 cm från gångbar yta ha personsäkert glas. De ger inga vassa skärvor som kan skada någon i din närhet om olyckan är framme och fönstret krossas.